Skip to main content

Sell in May and go away? Ne tak rychle!

Sell in May and go away!“ Tuhle otřepanou frázi snad slyšel alespoň jednou úplně každý, kdo má jenom trošku přehled o finančních trzích. Jedná se o sezónní anomálii popisující, že akcie mají tendenci mít horší výkonnost v období od začátku května po konec října (šestiměsíční období) ve srovnání s obdobím od začátku listopadu po konec dubna (také šest měsíců). Jinak řečeno, v zimním období by se akciím mělo dařit lépe, v letním období hůře, a tudíž by mohlo být výhodné toto letní období vynechat tak, že se všechny akcie prodají na konci dubna a na začátku listopadu se zase nakoupí. Je to tedy svým způsobem časování trhu. Díky tomu by obchodníci mohli překonat výkonnost indexu.

Protože mně dává smysl přistupovat k finančním trhům systematicky, rád si různé obchodní myšlenky raději sám otestuji na reálných datech (než abych jim slepě věřil a jenom je papouškoval), rozhodl jsem se podrobit testu i tento kalendářní efekt. Skutečně se tam skrývá potenciál překonání indexu za předpokladu poloviční expozici kapitálu (risk adjusted return), nebo je lepší strategie „nakup a drž“? Na to se teď podíváme, ale ještě před tím…

  Technikálie
  • Všechny datové řady jsou nominální, tedy nejsou očištěny o vliv inflace.
  • Data nejsou upravena o dividendy (dividend adjusted). Dividendy přičítám k celkovému účtu v den jejich výplaty (ex-dividend day) a daním je sazbou 15 %.
  • Poplatky za jeden obchod počítám jako $0,005 za 1 akcii, minimálně však $0,50 za otevření pozice. Za uzavření to stejné (odpovídá Interactive Brokers).
  • Skluzy v plnění (tzv. slippage) nejsou započítány.
  • Všechny backtesty budou provedeny v období od 29.10.1999 do 20.5.2020 (cca posledních dvacet let).
  • Vstupní i výstupní ceny jsou za denní uzavírací ceny (close).
  • Neobchoduje se na páku. Volné prostředky jsou využity ze 100 %.

1. Backtest bez reinvestování dividend

V prvním kroku se zaměřím na otestování základní myšlenky, tedy nákup akcií poslední obchodní den v říjnu a jejich následný prodej poslední obchodní den v dubnu. Přijaté dividendy zůstávají ležet na účtu a nereinvestují se.

Obchodovaný trh: SPY (index S&P 500)
Časový rámec: 29.10.1999 až 20.5.2020
Startovní kapitál: 100.000 USD

1.1 Buy & hold

1.2 Strategie „Sell in May and go away“

1.3. Porovnání výsledků

Porovnání strategie Buy & hold vs „Sell in May and go away“ bez reinvestování dividend.

Paráda! Strategie „Sell in May and go away“ vydělala lehce víc než B&H, avšak při nižší expozici kapitálu. Kromě vyšších poplatků brokerovi jsou všechny ukazatele mnohem lepší: RAR 4,76 % vs 2,60 %, maximální drawdown -36,58 % vs 50,28 %… Super jdeme všechno prodat, protože backtest nám ukázal, že je rčení pravdivé. Nebo to náhodou není ještě celý příběh?

2. Backtest s reinvestováním dividend

Ve druhém kroku zkusíme obě strategie podrobit skutečnosti, že všechny přijaté dividendy budeme ten den reinvestovat zpátky do trhu. Aby to bylo fér, budu z přijatých dividend strhávat 15 %, což je něco, co automaticky dělá každý broker.

Obchodovaný trh: SPY (index S&P 500)
Časový rámec:
29.10.1999 až 20.5.2020
Startovní kapitál:
100.000 USD

2.1 Buy & hold

2.2 Strategie „Sell in May and go away“

2.3 Porovnání výsledků

Porovnání strategie Buy & hold vs „Sell in May and go away“ při reinvestování dividend.

Ups, výkonnost sezónní strategie proti B&H už začíná skřípat. Strategie udělala nižší roční zhodnocení a má vyšší poplatky brokerovi, ale všechny ostatní sledované parametry jsou pořád lepší. OK, stále mně to stojí za to, jdu hned všechno prodat!

Ne tak zbrkle! Nezapomněli jsme v backtestech náhodou na jednu velmi důležitou věc? Jistě, v rámci daňových zákonů se v ČR musí všechny zisky z investování zdanit sazbou 15 % (stejně jako u dividend), pokud je doba držení méně jak tři roky. A protože strategie „Sell in May and go away“ drží akcie přesně půl roku, musí se každý rok zisk zdanit. Pojďme na poslední krok…

Poznámka: Je vidět, že Slováci jsou větší kapitalisti, protože u nich jsou zisky z investic osvobozeny už po jednom roce držení!

3. Backtest s reinvestováním dividend a zdaněním zisků z investic

Poslední backtest. Ten bude reinvestovat přijaté dividendy jako v předchozím kroku, ale ještě k tomu bude docházet ke zdanění zisků z investic u strategie „Sell in May and go away„. Tato daň se při uzavření obchodu odečte z realizovaného zisku. Následující období bude zainvestováno opět 100 % volného kapitálu. U Buy & hold k žádnému zdanění zisků nedochází, protože strategie nikdy nic neprodá.

Obchodovaný trh: SPY (index S&P 500)
Časový rámec:
29.10.1999 až 20.5.2020
Startovní kapitál:
100.000 USD

3.1 Buy & hold

Stejná výkonnost jako u předchozího backtestu 2.1.

3.2 Strategie „Sell in May and go away“

3.3 Porovnání výsledků

Porovnání strategie Buy & hold vs „Sell in May and go away“ při reinvestování dividend a zdanění zisků z investic držených méně než tři roky.

Tady máte reálné výsledky. Sezónní strategie nabízí mnohem horší zhodnocení než B&H. Konkrétně bychom za posledních dvacet let byli chudší o 78.387,62 USD v případě obchodování strategie Sell in May and go away, a to už je výrazný rozdíl. Ano, z pohledu ukazatele risk adjusted return a maximálního drawdownu je strategie lepší, ale za cenu mnohem nižšího zhodnocení.

Závěr

Tenhle backtest mě nesmírně bavil. Sám jsem byl na výsledky zvědavý a v tomto případě se potvrdilo, že méně aktivity (myšleno strategií „nakup a drž“) vede často k lepším a robustnějším výsledkům. Další trable se mohou skrývat také v tom, že je výkonnost strategie „Sell in May…“ pouze dílem náhody a v budoucnosti se může pomyslný edge úplně vytratit, jako se to stalo se spoustou tržních tendencí a anomálií.

Problém většiny backtestů, zveřejněných na internetu, je ten, že v nich všichni zapomínají na dvě velmi důležité věci: 1) zdanění dividend, 2) zdanění zisků z realizovaných obchodů, pokud jsou držené méně než tři roky (pro českého investora). Síla složeného úročení neboli compoundingu se projevuje s delším časovým horizontem a jenom velmi malé detaily mohou výrazně měnit výsledky obchodovaných přístupů, v našem případě jsou těmi detaily myšleny daně.

Pokud pomineme fakt, že by strategie „Sell in May and go away“ přestala v budoucnu fungovat, a naopak si držela podobnou výkonnost jako v minulosti, potom by čtenář mohl namítnout, že je přece méně riziková (díky 50% expozici kapitálu) než B&H. Tady už si každý musí určit svoji toleranci k riziku a očekávání, ale ne nadarmo se říká:

Time in the market beats timing the market!


  Zdrojový kód pro Amibroker
Chcete si udělat podobný backtest jako v článku? Stáhněte si základní kód pro strategii Sell in May and go away.

Stáhnout
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Copy link
Powered by Social Snap